Ana Sayfa Resmi İlanlar 22 Haziran 2017 906 Görüntüleme

Z KÜTÜPHANE YAPIMI İŞİ

Z KÜTÜPHANE YAPIMI İŞİ

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ

Z kütüphane Yapımı İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

1-Idarenin

 1. a) Adresi
 2. b) Telefon ve faks numarası
 3. c) Elektronik Posta Adresi

ç) İhale                   dokümanının

görülebileceği internet adresi

2-İhale konusu yapım işinin

 1. a) Niteliğ , türü ve miktarı
 2. b) Yapılacağı yer
 3. c) İşe başlama tarihi

2017/279820

Karakas    Mahallesi    istiklal    Caddesi    No:2 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ

39100    Merkez

ç) işin süresi

2882123850-2882143079 kirkiareli@egm.gov.tr

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

1                         Adet                         Z                         Kütüphane

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Babaeski İlçesi Plevne Ortaokulu

Sözleşmenin        imzalandığı        tarihten        itibaren S gün        içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer

: Karakaş Mahallesi İstikal Caddesi No:2 Merkez/ KIRKLARELİ

: 03.07.2017- 14:30 şartları   ve   istenilen

belgeler   ile   yetertik   değerlendirmesinde

kriterler:

 1. b) Tarihi ve saati
 2. İhaleye katılabilme uygulanacak

4.1.  İhaleye                   katılma                   şartları                   ve                   istenilen                   belgeler:

4.1.2. Teklif   vermeye   yetkili   olduğunu   gösteren   İmza   Beyannamesi   veya   İmza   Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek        kişi        olması        halinde,        noter       tasdikli        imza        beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli          ve          içeriği          İdari          Şartnamede          belirlenen          teklif          mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği          İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere                                                                                                                              yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Z kütüphane kurulum işi veya benzer işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

inşaat mühendisliği veya mimarlık bölümü

5.Ekonomik    açıdan     en     avantajlı     teklif    sadece    fiyat    esasına     göre     belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece                       yerli                        istekliler                        katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının                  görülmesi                  ve                  satın                  alınması:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Kırklareli İl Emniyet      Müdürlüğü       Lojistik       Şube       Müdürlüğü adresinden       satın       alınabilir

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak                                                         indirmeleri                                                          zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 3. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 4. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
 5. Konsorsiyum olarak                       ihaleye                       teklif                       verilemez.

13.Diğer hususlar:        ^^

İhalede                Uygulanacak               Sınır                Değer               Katsayılı                (N)               : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Tema Tasarım | Osgaka.com