Ana Sayfa Gündem 16 Aralık 2016 1286 Görüntüleme

Vize’de Termik Santrale Binlerce İtiraz

kirklareli-nde-termik-santral-protestosu-9060450_2808_o
*Kırklareli Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’ne Vize ilçesinde Termik Santral kurulmaması talebiyle toplanan binlerce itiraz dilekçesi ve imza verildi.
HABER MERKEZİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değişiklik yapılan Çevre Düzeni Planına itiraz için ve Termik Santral kurulmaması için Vize Belediye’sinin yanı sıra binlerce vatandaş itiraz dilekçesi ve imza verdi. Ekim ayında KHK ile yapılan plan değişikliğiyle Silivri – Çerkezköy ve Vize’de iki bölgenin “Enerji Üretim Alanı” ilan edilmesinin ardından Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne plan değişikliğine itiraz dilekçeleri teslim edildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değişiklik yapılan Çevre Düzeni Planının itiraz etme süresince Vize Belediyesi, STK’lar, vatandaşlar birlik olarak irtibat masaları kurdular. İrtibat masalarında çevre düzeni planına itiraz etmek isteyen vatandaşlar bilgilendirilerek itiraz dilekçeleri vatandaşlar tarafından imzalandı. İtiraz dilekçesinin hazırlanması ve imzaların toplanmasının ardından 14 Aralık 2016 Çarşamba Günü Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı, Çakıllı Belediye Başkanı Mehmet Bayram, Akpınar Köyü Muhtarı Besat Kömürcü, Düzova Köyü Muhtarı Nevzat Güncan ve Okçular Köyü Muhtarı Erdoğan Özdemir ile birlikte hazırlamış oldukları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylanan ve Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü tarafından askıya çıkartılan Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğine itiraz raporunu Bakanlığa iletilmek üzere Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim ettiler. Başkan Sedat Balkı’nın verdiği itiraz dilekçesinin yanı sıra yaklaşık 10 bin vatandaşın şahsi olarak hazırladıkları itiraz dilekçeleri ve imzaları da bir araya getirilerek T.C. Kırklareli Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kanalı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlına sunulmak üzere Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim edildi.
*“Termik Santrale Hayır”
İtiraz dilekçesi teslim edilmesi öncesi vatandaşlar Kırklareli Özgürlük anıtı önünde toplanarak bir basın açıklaması yaptılar. Vatandaşlar Vize’de yapılmasını “Termik Santrale Hayır”, “Ölüm bacaları istemiyoruz”, “Termiğe inat yaşasın hayat”, “Zehir solumak istemiyoruz” pankartları açarak sessiz protesto ettiler.
Yapılan basın açıklamasında toplanan grup adına konuşan Kırklareli Kent Konseyi Başkanı Aydın Karakoç, Vize’ye yapılması planlan Termik santrallere karşı olduklarını ve buna itiraz için dilekçe vermek amacıyla toplandıklarını söyledi.
Aydın Karakoç’un konuşmasının ardından basın açıklaması olarak halkın imzasına sunulan itiraz dilekçesi Lüleburgaz Kent Konseyi Başkanı Aysel Tan tarafından okundu. İtiraz dilekçesinde yer alan metin ise şu şekilde oldu; “T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27.10.2016 tarihinde onaylanan 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’’ İl Müdürlüğümüzün askı panolarında 15.11.2016 tarihinde askıya çıkarılmıştır.
Bu kapsamda; 27.10.2016 tarihinde onaylanan “Trakya Alt Bölgesi Havzası 1/100 000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile “Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasında 15.11.2016 tarihinde askıya çıkarılan duyuru.
*“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir”
Anayasa`nın 56. Maddesi: Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Üstünlüğünden huzur içinde sağlıklı yaşam hakkım gereği, yaşadığım Trakya‘nın tarım topraklarının kirletilmesine, Istrancaların asit yağmurları ile telef olmasına. Su havzaların tahrip edilmesine, insanlarımızın hastalıklarla boğuşmasına, binlerce yıl süre gelen bir yaşamın yok edilmesine, karşı anayasal hakkımı kullanarak, söz konusu 1/100.00 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan değişikliği yeniden düzenlenen ilgili maddelerinin alta sıralanan gerekçelerim doğrultusunda iptalini talep ve itiraz etmekteyim.
*“Trakya’nın yaşam kaynaklarına indirilmiş darbe olmuştur”
Vize Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak adı geçen alanda yürürlükteki ‘Çevre Düzeni Planı’nda Tarım Arazisi, Orman Alanı, Yeraltı Suları Beslenme Alanı kapsamında bulunmaktadır. Denilmesine rağmen bile bile bu alanda kömürlü termik santralleri kurmak için planlarda değişiklik yapmak, 1’inci derece deprem kuşağını plandan kaldırmakla eş anlamlı olacaktır. Yürürlükte bulunan çevre düzeni planlarına işlenmesine yönelik olarak plan değişiklikleri ile kömüre dayalı termik santrallerin kurulabilmesi için gerekli yasal altyapı hazırlanması ile Trakya’nın yaşam kaynaklarına indirilmiş darbe olmuştur. Üstelik Bu bölgelerde santrallerde yakılacak nitelikte kömür rezervlerinin olamaması demek, ithal kömüre dayalı olacağından Liman ve nakliye ulaşım. Tıkanmış cüruf ekonomik hayatı peşinden sürükleyerek Trakya’da var olan bir parça huzurda yok edecektir.
*“İnsanlar hastalık ve yeni virüslerin tehdidi ile karşı karşıya kalacak”
Termik Santrallerin kurulması halinde Istrancalar üzerinden gelen ve yılın dokuz ayı esen kuzey rüzgarları Trakya’yı Marmara ve İstanbul’u kömür partiküllerine boğacak, Tarım alanlarındaki ayçiçeği, buğday tarlaları asit yağmurları ile telef olacak. İstanbul, Trakya ve Marmara bölgesi insanları hastalık ve yeni virüslerin tehdidi ile karşı karşıya kalacaktır.
Kömürlü termik santrallerin kurulacağı Vize Enerji Üretim Alanı (EÜA) olarak ilan edilen alan Yürürlükteki 1/25.000 Çevre Düzeni Planında ‘’Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan, Tarımsal Niteliği Sınırlı Alan, Orman Alanı, Yeraltı Suları Besleme Alanı kapsamında bulunması’’ demek Trakya halkın gözünün içine baka baka cinayet işleniyor. Özellikle Kırklareli Vize ilçesinin suni gübreleme ve endüstriyel kirliliğin ulaşmadığı sulu tarımsal topraklar olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın tercih sıralamasın da ilklerde iken. Su beslenme alanlarının üstüne tercih edilmesi, soğutma da kullanılacak milyonlarca ton suyun termik santraller için kullanılacak olması susuzluğun yeni boyutun kapısını aralayarak geri dönüşü olmayan tahribatla yaşam tehdidi oluşturacaktır. Çevre Düzeni Planlarındaki plan değişikliği sadece basın, sivil toplum kuruluşlar ve meslek odalarının değil vatandaşların da büyük tepkisi olduğu gibi bende ve çevremde ciddi endişeler taşımaktadır. Bu kapsamda; 27.10.2016 tarihinde onaylanan “Trakya Alt Bölgesi Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği” ile “Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planların iptalini talep ve itiraz etmekteyim. Gereğini bilgilerinize arz ederim”
Açıklamaların ve itiraz dilekçesinin okunmasının ardından toplanan katılımcılar itiraz dilekçelerini ve imzaları, Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiler.
*“Vize’nin kalkması için ilk somut adım atıldı”
Konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapan Vize Belediye Başkanı Sedat Balkı açıklamasının başında; “Vize Kalkıyor mu?” sorusunu yönelterek, “Vize’nin kalkması için ilk somut adım atıldı” dedi. Başkan Sedat Balkı yaptığı basın açıklamasında; “15.11.2016 tarihinde Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün internet sayfasının duyurular bölümünde Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1\100.000 ölçekli Çevre Planı Değişikliği yayımlanmıştır. Duyuru metninde; bölgemiz planlama alanında yer alamayacak sanayi türlerinden olan “Kömüre dayalı termik santral” maddesi iptal edilerek, bu tür sanayi işletmelerinin kurulmasındaki engel kaldırılmak istenmektedir.
*“Bölgemizde kömüre dayalı termik santral kurulamaz”
Sakin Şehir kapsamında uluslararası kimlik ve vizyona sahip Vize ilçesi halkının yaşam alanını, canlı sağlığını derinden etkileyecek kömürlü termik santral kurularak toptan yok oluşunun plansal zemini oluşturulmak istenmektedir. Vize halkının temsilcisi olarak şu nedenler dahil olmak üzere bölgemizde kömüre dayalı termik santral kurulamaz diyoruz. Söz konusu alan; – “Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1\100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Planı’nda (ÇDP) E19 Paftasında kalmaktadır. -TKİ Vize EÜA alanı yürürlükteki Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1\100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Tarım Arazisi kapsamında bulunmaktadır. -TKİ Vize EÜA alanı yürürlükteki Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1\100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Orman Alanı kapsamında bulunmaktadır. -TKİ Vize EÜA alanı yürürlükteki Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1\100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı’nda Yer Altı Suları Besleme Alanı kapsamında bulunmaktadır.
*“Ayrı ayrı ve tamamen itiraz ediyoruz”
Söz konusu alt kademede yürürlükte olan; – Kırklareli İli 1\25.000 Ölçekli Çevre Planı’nda Tarımsal Niteliği Birinci Öncelikli Korunacak Alan kapsamında yer almaktadır. – Kırklareli İli 1\25.000 Ölçekli Çevre Planı’nda Tarımsal Niteliği Sınırlı Alan kapsamında yer almaktadır. – Kırklareli İli 1\25.000 Ölçekli Çevre Planı’nda Orman Alanı kapsamında yer almaktadır. – Kırklareli İli 1\25.000 Ölçekli Çevre Planı’nda Yer Altı Suları Besleme Alanı kapsamında yer almaktadır. Bu nedenlerle; Plan değişikliklerine, plan değişikliğinin tüm eklerine, plan açıklama raporuna, gerekçelerine ayrı ayrı ve tamamen itiraz ediyoruz.
Buradan sizlerin huzurunda Vize Halkı adına bizlere bu konuyla ilgili desteklerini esirgemeyen siyaset üstü bir davranış gösteren Vize ve bölgemiz siyasilerine, özellikle Vize İnsan Yaşam Derneğine, DAYKO Vakfına ve Avukat Bülent Kaçar’a teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com