Ana Sayfa Resmi İlanlar 2 Haziran 2016 940 Görüntüleme

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ALPULLU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

ALPULLU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

 

FABRİKAMIZ İŞÇİ VE ALAKART LOKANTALARI 1 (BİR) YILLIK İHTİYACI 25.000 ADET EKMEK ALINACAKTIR

Fabrikamız İşçi ve Alakart Lokantaları 1 (bir) Yıllık İhtiyacı 25000 Adet Ekmek alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası          :               2016/202409

1-İdarenin

 1. a) Adresi : Şeker Mah. Atatürk Cad. No:2 39570 Alpullu BABAESKİ/KIRKLARELİ
 2. b) Telefon ve faks numarası : 2885232240 – 2885231260
 3. c) Elektronik Posta Adresi :

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)  :               https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

 1. a) Niteliği, türü ve miktarı :

Fabrikamız işçi ve alakart lokantaları bir yıllık ihtiyacı 25.000 adet ekmek

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b) Teslim yerleri : Fabrika işçi ve alakart lokantaları
 2. c) Teslim tarihi : Fabrikamız lokantalarının bir gün önceden vereceği siparişler doğrultusunda, ekmekler günlük olarak ilgili lokanta katipliklerine teslim edilecektir.

3- İhalenin

 1. a) Yapılacağı yer : Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Toplantı Salonu/Alpullu/BABAESKİ
 2. b) Tarihi ve saati : 06.2016 – 10:00
 3. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İlgili Belediye Başkanlığından alınmış “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı”

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş “Gıda Üretim Sertifikası”

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş “Gıda Sicil Sertifikası”

Sağlık Müdürlüğü’ nden alınmış “Gıda Çalışma İzin Belgesi”

Milli Eğitim Bakanlığı’ ndan alınmış “Ustalık Belgesi”

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Koruma kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş “İşletme Kayıt Belgesi”

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Alpullu Şeker Fabrikası-Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alpullu ŞekerFabrikası-Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
 3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 

 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.