Ana Sayfa Resmi İlanlar 1 Nisan 2020 81 Görüntüleme

RESMİ İLAN

3 (ÜÇ) KISIM GIDA MADDESİ (MİLFÖY, KASE AYRAN,UHT SÜT 1/1) ALIMI
1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

3 (ÜÇ) KISIM GIDA MADDESİ (MİLFÖY, KASE AYRAN,UHT SÜT 1/1) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/144333
1-İdarenin
a) Adı :1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKAN- LIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi :DİNDOĞRU MAH. GÜNEY KIŞLA KÜME EVLERİ 1 39200 ÖZDEN KIŞLASI BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2885121120 – 2885121010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :3 (ÜÇ) KISIM GIDA MADDESİ (MİLFÖY, KASE AY RAN,UHT SÜT 1/1) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :3 (ÜÇ) KISIM GIDA MADDESİ (MİLFÖY, KASE AY RAN,UHT SÜT 1/1) ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :1’inci Zh.Tug.K.lığı Loj.Des.Tşn.Tük.-111 Mal Say.lığı Babaeski/KIRKLARELİ ( Özden Kışlası )
ç) Süresi/teslim tarihi :MİLFÖY HAMURU – DONDURULMUŞ 16.000 KG 01.07.2020 30.04.2021 AYRAN KASE 200 ML 140.000 AD-
01.07.2020 30.04.2021 SÜT 1/1 LT. 45.000 AD 01.07.2020 30.04.2021 tarihleri arasında verilecek günlük tebligatlara göre, 1’inci Zh.Tug.K.lığına teslim edilecektir.) İhale sürecinin gecikmesi vb. nedenlerden dolayı Sözleşme-
nin 01 Temmuz 2020 tarihinden sonra imzalanması durumunda, 3 gün içinde işe başlanacak şekilde işe baş-
lama talimatı İhale Koms. Bşk.lığınca verilecektir; Bu durumda dahi malların son teslim tarihleri yukarıda belir tilen tarihler olacaktır.
d) İşe başlama tarihi :01.07.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.04.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTAN LIĞI İHALE KOMİSYON BAŞKAN-
LIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI :40 (B.İ.B.) 01.04.2020

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.