Ana Sayfa Resmi İlanlar 14 Kasım 2019 143 Görüntüleme

RESMİ İLAN

T.C.
BABAESKİ İCRA DAİRESİ
2018/156 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 115 Ada, 81 Parsel,Sofuhalil köyü arazi sınırları içerisinde, Arpatepe mevkiinde bulunan115 Ada, 81 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır, 5.000,20 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün doğu istikametindedir ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 500 metre. mesafede bulunmaktadır. Tarlanın doğu sınırında tarla yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre5.000,20 m2 X 7.000 TL = 35.001,40 TLdir.
Yüzölçümü : 5.000,20 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 35.001,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 15:00 – 15:05 arası
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 115 Ada, 82 Parsel Sofuhalil köyü arazi sınırları içerisinde, Arpatepe mevkiinde bulunan115 Ada, 82 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır, 10.614,21 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün doğu istikametindedir ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 500 metre. mesafede bulunmaktadır. Tarlanın doğu sınırında tarla yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre10.614,21 m2 X 7.000 TL = 74.299,47 TL dir.
Yüzölçümü : 10.614,21 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 74.299,47 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 15:15 – 15:20 arası
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 122 Ada, 11 Parsel Sofuhalil köyü arazi sınırları içerisinde, Çatırık mevkiinde bulunan122 Ada, 11 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 5.060.59 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametindedir ve Hafif meyillidir. Köy yerleşim yerine yaklaşık 700 metre. mesafede bulunmaktadır. Tarlanın kuzey sınırında tarla yolu batısında ağaçlar bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre5.000,20 m2 X 7.000 TL = 35.001,40 TL dir.
Yüzölçümü : 5.060,59 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 35.001,40 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 15:30 – 15:35 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 15:30 – 15:35 arası
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 131 Ada, 73 Parsel, Sofuhalil köyü arazi sınırları içerisinde, Köyyanı mevkiinde bulunan131 Ada, 73 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır, 5.775,75 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün kuzey istikametindedir veKöy yerleşim yerine yaklaşık 500 metre. mesafede bulunmaktadır. Tarlanın 50 metre batısında Sofuhalil köyü ?Çavuşköy köyü asfalt yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre5.775,75 m2 X 7.000 TL = 40.430,25 TL dir
Yüzölçümü : 5.775,75 m2 Arsa Payı: tam İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 40.430,25 TL KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 15:45 – 15:50 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 15:45 – 15:50 arası
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 138 Ada, 10 Parsel, Sofuhalil köyü arazi sınırları içerisinde, Mezarlık sırtı mevkiinde bulunan138 Ada, 10 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 4.762,63 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametindedir veKöy yerleşim yerine yaklaşık 800 metre. mesafede bulunmaktadır. Tarlanın batı ve kuzey sınırında tarla yolubulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday, ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre4.762,63 m2 X 7.000 TL = 33.338,41 TL dir.
Yüzölçümü : 4.762,63 m2 Arsa Payı : tam İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 33.338,41 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 29/01/2020 günü 16:00 – 16:05 arası
2. Satış Günü : 27/02/2020 günü 16:00 – 16:05 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah E-5 karayolu üzeri no.24 Babaeski-
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/156 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2019
SAYI :153 (B.İ.B.) 14.11.2019

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

BABAESKİ  SULH HUKUK MAHKEMES

BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMES

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.