Ana Sayfa Resmi İlanlar 3 Ekim 2019 287 Görüntüleme

RESMİ İLAN

T.C.
BABAESKİ
İCRA DAİRESİ
2018/609 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 92 Ada, 43 Parsel,Kurtuluş Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Kocaorman mevkiinde bulunan arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır,tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Beldenin doğuistikametindedir ve yerleşim yerine yaklaşık 4 km mesafede, tarlanın kuzeyindetarla yolu, doğu ve batısında ağaçlıklarbulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgedebuğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır.Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 4.000 TL. dir, buna göre4.098 m2 X 4.000 TL = 21.309,60 TL
Yüzölçümü : 4.098 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 21.309,60 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 96 Ada, 169 Parsel, Kurtuluş Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Yukarıova mevkiinde bulunan arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır, tarlada sulu tarım uygulanmaktadır. Tarla Beldenin güney doğuistikametindedir ve yerleşim yerine yaklaşık 900 metre mesafede, tarlanın 50 metre doğusunda tarla yolu bulunmaktadır. Tarlanın bulunduğu bölge çeltik ekim sahası içerisindedir ve genellikle çeltik tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede Çeltik tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre6.350 m2 X 7.000 TL = 51.689,00TL
Yüzölçümü : 6.350 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu : Yok Kıymeti : 51.689,00 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 15:15 – 15:20 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 103 Ada, 76 Parsel,Kurtuluş Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Katırkorumevkiinde bulunanarazinin toprak yapısı Tınlı-Kumludur, ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Beldenin kuzey doğuistikametinde bulunmaktadır veyerleşim yerine 2,5 km mesafededir. Tarlanındoğu ve güneyinde ağaçlıklarbulunmaktadır.Ulaşım sorunu yoktur. Bölgedebuğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri4.000 TL. dir, buna göre3.467 m2 X4.000 TL = 18.028,40TL
Yüzölçümü : 3.467 m2Arsa Payı : TAM İmar Durumu : Yok
Kıymeti :18.028,40 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 15:30 – 15:35 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 15:30 – 15:35 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 103 Ada, 154 Parsel,Kurtuluş Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Katırkorumevkiinde bulunan arazinin toprak yapısı Tınlı-Kumludur,tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Beldenin kuzey doğuistikametinde bulunmaktadır veyerleşim yerine 2 km mesafededir. Tarlanındoğu ve güneyinde ağaçlıklarbulunmaktadır.Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri4.000 TL. dir, buna göre2.734 m2 X4.000 TL = 14.216,80TL
Yüzölçümü : 2.734 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu : Yok Kıymeti :14.216,80 TL KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 15:45 – 15:50 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 15:45 – 15:50 arasıSatış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 120 Ada, 108 Parsel,Kurtuluş Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Çayırlıkmevkiinde bulunanarazinin niteliğinde kavaklık yazsa da tarla olarak kullanılmaktadır. toprak yapısı Tınlı-Kumludur,1.666 m2 alanındadır ve tarlada sulu tarım uygulanmaktadır. Tarlayerleşim yerine 5 km mesafededir. Tarlanıngüneyinde dere, kuzeyinde ise tarla yolubulunmaktadır.Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede Yem bitkileri, buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri4.000 TL. dir, buna göre1.666 m2 X4.000 TL = 13.561,24TL
Yüzölçümü : 1.666,00 m2 Arsa Payı : TAM İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 13.561,24 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 16:00 – 16:05 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 16:00 – 16:05 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İl, Pehlivanköy İlçe, 82 Ada, 123 Parsel,Kazımdirik Mahallesi arazi sınırları içerisinde, Ova mevkiinde bulunan82 Ada, 123 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Killi-Tınlıdır, tarlada sulu tarım uygulanmaktadır. Tarla Beldenin güneyistikametindedir ve yerleşim yerine yaklaşık 700 metre mesafede, tarlanın 50 metre güneyindetarla yolu ve ergene deresi bulunmaktadır. Tarlanın bulunduğu bölge çeltik ekim sahası içerisindedir ve genellikle çeltik tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede Çeltik tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 7.000 TL. dir, buna göre4.103 m2 X 7.000 TL = 33.398,42TL
Yüzölçümü : 4.103 m2 Arsa Payı: TAM İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 33.398,42 TL KDV Oranı: %18 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
1. Satış Günü : 06/11/2019 günü 16:15 – 16:20 arası
2. Satış Günü : 11/12/2019 günü 16:15 – 16:20 arası
Satış Yeri : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu Cumhuriyet mah e-5 karayolu üzeri no.24 –
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/609 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/09/2019
SAYI :128 (B.İ.B.) 03.10.2019

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Tema Tasarım | Osgaka.com