GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

6 (ALTI) KISIM GIDA MADDESİ (MEYVE) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/185103
1-İdarenin
a) Adı :1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MSB BAĞLILARI
b) Adresi :DİNDOĞRU MAH. GÜNEY KIŞLA KÜME EVLERİ 1
39200 ÖZDEN KIŞLASI BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2885121120 – 2885121010
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :6 (ALTI) KISIM GIDA MADDESİ (MEYVE) ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :6 (ALTI) KISIM GIDA MADDESİ (MEYVE) ALIMINA
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulu-
nan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:1?İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL SAY-
MANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
ç) Süresi/teslim tarihi :KARPUZ 23000 KG 01.07.2021 30.09.2021 KAYISI 5000 KG
01.07.2021 31.08.2021 ŞEFTALİ 5000 KG 01.07.2021 30.09.2021
SOFRALIK ÜZÜM 8500 KG 01.07.2021 30.11.2021 KAVUN 18500
KG 01.07.2021 31.10.2021 ARMUT 8000 KG 01.08.2021
30.11.2021 TARİHLERİ ARASINDA Taahhüt konusu mallar Tşn.
(Tük.)111 Mal Say.lığı (Babaeski/Kırklareli) tarafından belirlene-
cek aylık tebligatlar çıktı alınarak yükleniciye imza karşılığı teb-
liğ edilecek verilen tebligata göre ( günlük ve haftalık ) ihtiyaç-
lar nispetinde, yüklenici tarafından teslim edilecektir. Sözleş-
menin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç
listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte
imzalanması/yukarıda belirtilen tarihlerden sonra ) halinde söz-
leşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili say-
manlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zo-
rundadır. Alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden
hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne
miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya
kanuni vekili tarafından mal vereceğini mal saymanlığından
öğrenmek zorundadır. Bu maksatla ilgili saymanlık tarafından
Günlük Muayene Defteri doldurulacaktır. Yüklenici veya kanuni
vekili bu defteri imzalayacaktır. Teslimatlar belirtilen tarihe ka-
dar devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi :01.07.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.05.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİS-
(e-tekliflerin açılacağı adres) YON BAŞKANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:
  Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:1359835

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.