Ana Sayfa Resmi İlanlar 20 Şubat 2021 25 Görüntüleme

RESMİ İLAN

18 (ONSEKİZ) KISIM GIDA MADDESİ ALIMI
(MEYVE-SEBZE)
1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

18 (ONSEKİZ)KISIM GIDA MADDESİ ALIMI (MEYVE-SEBZE) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/32513
1-İdarenin
a) Adı :1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MSB BAĞLILARI
b) Adresi :DİNDOĞRU MAH. GÜNEY KIŞLA KÜME EVLERİ 1
39200 ÖZDEN KIŞLASI BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2885121120 – 2885121010
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :18 (ONSEKİZ)KISIM GIDA MADDESİ ALIMI (MEY-
VE-SEBZE)
b) Niteliği, türü ve miktarı :18 ( ONSEKİZ) KISIM GIDA MADDESİ (MEYVE-SEBZE)
ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :1’İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI LYM A.LİĞİ TŞN.(TÜK.)-111 MAL
SAYMANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
ç) Süresi/teslim tarihi :1 MARUL 35000 KG 01.04.2021 31.03.2022 2 PATATES 105000 KG 01.04.2021 31.03.2022 3 SARIMSAK 600 KG 01.04.2021 31.03.2022 4 LİMON 19000 KG 01.04.2021 31.03.2022 5 SEMİZOTU 8000 KG 01.04.2021 30.06.2021 6 YAZLIK KABAK 13000 KG 01.05.2021 31.10.2021 7 DOMATES 40000 KG 01.05.2021 30.11.2021 8 TAZE BİBER ÇARLİSTON 13000 KG 01.05.2021 31.10.2021 9 HIYAR 10000 KG 01.05.2021 31.10.2021 10 TAZE FASULYE 7000 KG 01.06.2021 31.10.2021 11 PATLICAN 21000 KG 01.06.2021 30.11.2021 12 ÇİLEK 5000 KG 01.05.2021 30.06.2021 13 MALTA ERİĞİ (YENİ DÜNYA) 4000 KG 01.05.2021 30.06.2021 14 TAZE ERİK 14000 KG 01.05.2021 31.10.2021 15 KİRAZ 5000 KG 01.06.2021 31.07.2021 16 MAYDANOZ 22000 DEMET 01.04.2021 31.03.2022 17 KURU SOĞAN 28000 KG 01.04.2021 31.03.2022 18 MUZ 11.000 KG 01.04.2021 31.03.2022 TARİHLERİ ARASINDA Taahhüt konusu mallar Tşn.(Tük.)111 Mal Say.lığı (Babaeski/Kırklareli) tarafından belirlenecek aylık tebligatlar çıktı alınarak yükleniciye imza karşılığı tebliğ edilecek verilen tebligata göre ( günlük ve haftalık ) ihtiyaçlar nispetinde, yüklenici tarafından teslim edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması/yukarıda belirtilen tarihlerden sonra ) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınacak mal tebligatı tahmini rakamlar üzerinden hesaplandığından yüklenici aylık tebligata ilaveten her gün ne miktarda mal getireceğini bir gün önceden bizzat kendisi veya kanuni vekili tarafından mal vereceğini mal saymanlığından öğrenmek zorundadır. Bu maksatla ilgili saymanlık tarafından Günlük Muayene Defteri doldurulacaktır. Yüklenici veya kanuni vekili bu defteri imzalayacaktır. Teslimatlar belirtilen tarihe kadar devam edecektir.
d) İşe başlama tarihi :01.04.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :16.03.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİS-
(e-tekliflerin açılacağı adres) YON BAŞKANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ

 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
 2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 3. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 4. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
 5. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
 6. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
 7. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
 8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
 9. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
 10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 11. Diğer hususlar:Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:1315229

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.