Ana Sayfa Gündem 5 Mart 2017 984 Görüntüleme

MUHASEBECİLER MUHASEBE HAFTASI DOLAYISI İLE KAHVALTIDA BİR ARAYA GELDİLER.

DSC_0055 DSC_0148 DSC_0170 DSC_0173 DSC_0162 DSC_0093
Haber: Aydın BİLGİLİ
1-7 Mart tarihleri haftası muhasebeciler haftası kutlamaları çerçevesinde Kırklareli İl Genelinde ki Muhasebeciler kahvaltıda bir araya geldiler.
Kırklareli Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Üyeleri 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanan Muhasebeciler haftası dolayısı ile Babaeski Tansa Düğün salonunda verilen kahvaltıda bir araya geldiler.
Tansa Düğün salonunda verilen kahvaltıya Kırklareli Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Azabağaoğlu, 2000-2016 Dönemi Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRMOB Eğitim Kurulu Üyesi Burhan Üstünkol, Başkan Yardımcısı Recai Yalçınkaya, Sayman Murat Örenli, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Yılmaz, Yönetim Kurulu Sekreteri Aycan Üzülmez ve Oda üyeleri katıldılar
Tansa Düğün salonunda verilen kahvaltıda açılış konuşmasını Oda Başkanı Faruk Azabağoğlu yaptı. Azabağaoğlu hepinize saygılara sunuyorum diyerek yaptığı konuşmada şunlara yer verdi;
Sayın TÜRMOB Sürekli Eğitim Yönetim Kurlu Üyesi ve geçmiş dönem başkanı, Değerli hanımefendiler, sevgili çocuklar, saygı değer meslektaşlarım ve değerli basın mensupları.
Muhasebe Haftası kutlanıyor
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla l-7Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.
13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren 3568 sayılı Meslek Yasası ile 105 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir, ülke genelinde faaliyet göstermektedir. 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası da TURMOB çatısı altında hizmet vermektedir.
TÜRMOB Genel Başkanı Prof. Dr. Cemal Yükselen, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelere kattığı değerin altını çizdi.
Genel Başkan Yükselen, “Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, çalışan, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışan, ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk.
27 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.
TÜRMOB bir meslek örgütü olarak, başta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır.
Toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyadaki ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. Hazırladığımız raporlarla,bir paydaş olarak ekonomimizin daha güçlü gelişmesine ve iş dünyasının küresel dünyada yerini güçlendirmesine katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları gündeme getiriyoruz.
MESLEKİ SORUNLARIMIZ
1- Beyanname Gönderme Sürelerinin Uzatılması
Bazı dönemlerde beyanname gönderme sürelerinin uzatılması konusunda Odalarımızdan yoğun talep gelmekte, Birliğimiz bu talepleri değerlendirdikten sonra süre uzatımının gerektiği sonucuna varır ise talebi Gelir İdaresi Başkanlığı’na bir yazı ile iletmektedir. Bu talepler üzerine beyanname gönderme süreleri uzatılmakta, ancak süre uzatımına ilişkin duyurular genellikle sürenin son günü ve son saatlerde yapılmaktadır.
Süre uzatımlarının beklenilen amaca hizmet edebilmesi için, sürenin son gününden birkaç gün evvel yapılması gerekmektedir. Bu yolda bir uygulamanın oturtulması halinde, meslek mensuplarımızın iş motivasyonlarının artacağı ve hizmetin en az hata ile yerine getirileceği değerlendirilmektedir.
2- Esnaf ve Meslek Odalarının Beyanname Aracılık Yetkisi
Gerek 31 numaralı VUK Sirkülerinde gerekse 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin beyannamelerinin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre kurulmuş meslek odaları ve birlikleri tarafından da gönderilebileceği düzenlenmiştir.

3568 sayılı Kanun’un 2/A-a maddesi uyarınca, meslek mensuplarının asli görev ve yetkileri içerisinde yer alan beyanname düzenleme ve gönderme işinin, mali ve cezai sorumluluğu bulunmayan meslek ve esnaf odalarına verilmesi yerinde değildir. Bu durumun düzeltileceği Bakanlığınız ve Gelir İdaresi Başkanlığı yetkililerince defalarca ifade edilmesine rağmen herhangi bir düzeltme yapılmadığı gibi 18/02/2017 tarihinde yayımlanan 1 sıra nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği’nde de aynı uygulamaya devam edilmiştir. Bu çerçevede, gerekli düzenlemelerin yapılması ve beyanname düzenleme ve gönderme yetkisinin sadece meslek mensuplarımıza verilmesi gerekmektedir.
3- 478 Numaralı VUK Genel Tebliği ile Yapılan Düzenleme
Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesinde, kaçakçılık fiiline iştiraki kesinleşen meslek mensuplarının 3 yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonulacağı, bu disiplin cezasının 3568 sayılı Kanun’da belirtilen usul ve esaslara göre tatbik edilip uygulanacağı düzenlenmiştir.
Ancak, 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nde, meslek mensubunun iştirak fiilinin kesinleşmesi halinde, ilgili Oda tarafından beş iş günü içerisinde meslek mensubuna üç yıl süreyle geçici olarak mesleki faaliyetten alıkoyma cezası verileceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme, Anayasa’nın 129. maddesine, Vergi Usul Kanunu’nun 153/A maddesine ve 3568 sayılı Kanunu’na aykırıdır. Bu kapsamda 478 numaralı VUK Genel Tebliği’nin ilgili bölümünün düzeltilmesi gerekmektedir.
4- İvedi Çözüm Bekleyen Diğer Sorunlarımız
Birliğimiz tüm Odalarımıza bir yazı göndererek yasal düzenlemeye gerek olmaksızın ivedi olarak çözülebilecek sorunların tespitini istemiştir. Odalarımızdan gelen görüşler Birliğimizce incelenmiş ve bunlardan en önemlileri listelenerek Gelir İdaresi Başkanlığı’na sunulmuştur. Bu sorunlar;
Beyanname imzalatma zorunluluğu kapsamı dışında bırakılan mükelleflerin beyannamelerinin de imzalatma kapsamına dahil edilmesi. Kurumlar arası bilgi paylaşımının yetersizliği ile ilgili sorunların çözümü için, kurumlar arasında ortak bilgi havuzunun oluşturulması.

Düzeltme amacıyla verilen Ba-Bs formları için Özel usulsüzlük cezası
Uygulanmaması.
Meslek mensuplarına yüklenilen müteselsil sorumluluk hükümlerinin yeniden
Gözden geçirilmesi.
Mücbir sebep hallerine meslek mensupları ile ilgili düzenleme yapılması.
Meslek sorunlarımızın çözümüne yönelik girişimlerimizi yetkili makamlar nezdinde sürdürüyoruz. Olumlu şekilde ve işbirliğine dayalı olarak süren ilişkilerle bu alanda önemli sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Çeşitli düzenlemelerde TURMOB’UN görüşlerinin alınması ve değerlendirilmesi, meslektaşlarımızın verdiği hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlayacaktır. Bu misyonumuzla ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz.
Toplumdaki defter tutan ve beyanname veren iş insanı algısını değiştirerek, verdiğimiz hizmetlerin mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olduğumuzu daha çok hissettirmek istiyoruz. Bu yönde kurumsallaşarak, iş kalitesini arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe hazırlanıyoruz.
Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.
Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.”
Yapılan konuşmanın ardından Odaya yeni katılan muhasebecilere de yeni ruhsat alanlara da ruhsatları verildi.
Yeni Ruhsat alanlar;
Başak Özkul, Ruhsatını Burhan Üstünkol İhsan Anıl Can ruhsatını Başkan Faruk Azabağoğlu Yasin Dul, ruhsatını Eşref şahin Ediz Fidan Ruhsatını Vedat Var tarafından aldılar.
Ödül törenin ardından kahvaltıya katılan konuklar çalan müzik eşliğinde gönüllerince eğlenerek haftanın tadını çıkardılar.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.