Ana Sayfa Resmi İlanlar 2 Şubat 2018 719 Görüntüleme

İHALE İLANI BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

 

BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  • Büyükmandıra Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen gayrimenkuller, (imarlı arsalar) Büyükmandıra Belediye Başkanlığınca Büyükmandıra Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma usulü ile  satılacaktır. İhalenin yapılacağı adres: Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:76, Büyükmandıra – Babaeski – Kırklareli Telefon: 0 (288) 533 4046

 

SIRA

NO

 

MEVKİİ

 

CİNSİ

 

PAFTA NO

 

PARSEL

 

M2

 

HİSSE

M2

BEDELİ

TOPLAM

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ

1 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6592 436,77 TAM 90,00 TL 39.309,30 TL 1.179,28 TL 15/02/2018 11:00
2 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6581 401,58 TAM 90,00 TL 36.142,20 TL 1.084,27 TL 15/02/2018 12:00
3 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6580 473,39 TAM 90,00 TL 42.605,10 TL 1.278,15 TL 15/02/2018 14:00
4 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6579 731,08 TAM 90,00 TL 65.797,20 TL 1.973,92 TL 15/02/2018 15:00
5 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6577 506,52 TAM 90,00 TL 45.586,80 TL 1.367,60 TL 15/02/2018 16:00
6 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6576 496,14 TAM 90,00 TL 44.652,60 TL 1.339,58 TL 15/02/2018 17:00
7 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6575 485,61 TAM 90,00 TL 43.704,90 TL 1.311,15 TL 16/02/2018 11:00
8 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6574 475,07 TAM 90,00 TL 42.756,30 TL 1.282,69 TL 16/02/2018 12:00
9 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6573 464,53 TAM 90,00 TL 41.807,70 TL 1.254,23 TL 16/02/2018 14:00
10 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6572 454,00 TAM 90,00 TL 40.860,00 TL 1.225,80 TL 16/02/2018 15:00
11 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6571 443,46 TAM 90,00 TL 39.911,40 TL 1.197,34 TL 16/02/2018 16:00
12 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6570 459,64 TAM 90,00 TL 41.367,60 TL 1.241,03 TL 16/02/2018 17:00

İHALE İLANI

 

BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  • Büyükmandıra Belediye Başkanlığına ait aşağıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen satış bedelleri, geçici teminatı, ihale tarihi ve ihale saati belirtilen gayrimenkuller, (imarlı arsalar) Büyükmandıra Belediye Başkanlığınca Büyükmandıra Belediye Başkanlığı odasında Belediye Encümeni huzurunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma usulü ile  satılacaktır. İhalenin yapılacağı adres: Hatip Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:76, Büyükmandıra – Babaeski – Kırklareli Telefon: 0 (288) 533 4046

 

 

 

SIRA

NO

 

MEVKİİ

 

CİNSİ

 

PAFTA NO

 

PARSEL

 

M2

 

HİSSE

M2

BEDELİ

TOPLAM

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ

13 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6569 447,74 TAM 90,00 TL 40.296,60 TL 1.208,90 TL 19/02/2018 11:00
14 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6568 574,55 TAM 90,00 TL 51.709,50 TL 1.551,29 TL 19/02/2018 12:00
15 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6594 559,67 TAM 90,00 TL 50.370,30 TL 1.511,11 TL 19/02/2018 14:00
16 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6582 464,99 TAM 90,00 TL 41.849,10 TL 1.255,47 TL 19/02/2018 15:00
17 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6565 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 19/02/2018 16:00
18 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6562 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 19/02/2018 17:00
19 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6561 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 20/02/2018 11:00
20 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6559 636,70 TAM 90,00 TL 57.303,00 TL 1.719,09 TL 20/02/2018 12:00
21 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6558 506,09 TAM 90,00 TL 45.548,10 TL 1.366,44 TL 20/02/2018 14:00
22 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6567 605,11 TAM 90,00 TL 54.459,90 TL 1.633,80 TL 20/02/2018 15:00
23 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6566 714,67 TAM 90,00 TL 64.320,30 TL 1.929,61 TL 20/02/2018 16:00
24 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6544 595,30 TAM 90,00 TL 53.577,00 TL 1.607,31 TL 20/02/2018 17:00
25 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6545 595,30 TAM 90,00 TL 53.577,00 TL 1.607,31 TL 21/02/2018 11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIRA

NO

 

MEVKİİ

 

CİNSİ

 

PAFTA NO

 

PARSEL

 

M2

 

HİSSE

M2

BEDELİ

TOPLAM

BEDEL

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİHİ İHALE

SAATİ

26 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6546 595,30 TAM 90,00 TL 53.577,00 TL 1.607,31 TL 21/02/2018 12:00
     27 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6547 595,30 TAM 90,00 TL 53.577,00 TL 1.607,31 TL 21/02/2018 14:00
28 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6548 786,49 TAM 90,00 TL 70.784,10 TL 2.123,52 TL 21/02/2018 15:00
29 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6549 428,88 TAM 90,00 TL 38.599,20 TL 1.157,98 TL 21/02/2018 16:00
30 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6550 498,34 TAM 90,00 TL 44.850,60 TL 1.345,52 TL 21/02/2018 17:00
31 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6551 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 22/02/2018 11:00
32 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6552 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 22/02/2018 12:00
33 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6553 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 22/02/2018 14:00
34 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6554 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 22/02/2018 15:00
35 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6555 511,99 TAM 90,00 TL 46.079,10 TL 1.382,37 TL 22/02/2018 16:00
36 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6556 492,30 TAM 90,00 TL 44.307,00 TL 1.329,21 TL 22/02/2018 17:00
37 BAĞLIK ARSA F18-A-18-A-1-D 6557 641,25 TAM 90,00 TL 57.712,50 TL 1.731,38 TL 23/02/2018 11:00
2-      İhale Şartnameleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir veya 10,00,-TL.si karşılığında temin edilebilir.

3-      İhale gününe kadar belediyemize su, kira, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, vb. borcu bulunanlar bu ihaleye katılamaz.

4-      İhaleye katılacak olan isteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek ihale dosyasında aranacak olan belgeler;

a-      Geçici teminatın yatırıldığına dair Tahsilat Makbuzu,

b-      Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

 

 

  • Nüfus Müdürlüğü’nden, Muhtarlıktan veya e-Devlet kapısı üzerinden, e-Devlet şifreleri ile ihale tarihi itibariyle son bir ay içerisinde alınmış olan onaylı  Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, (Aslı veya aslı yerine ihale saatinden önce ihale komisyonu tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” Şekilde şerh düşülen suretlerini)
  • Büyükmandıra Belediyesine su, kira, çevre temizlik vergisi, emlak vergisi, vb. borcu olmadığına dair ihale tarihinde alınmış güncel belge. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden)
  • Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan 2017 veya 2018 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Faaliyet Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve numarası, (Aslı veya aslı yerine ihale saatinden önce ihale komisyonu tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” Şekilde şerh düşülen suretlerini)
  • Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. (Aslı veya aslı yerine ihale saatinden önce ihale komisyonu tarafından “Aslı İdarece Görülmüştür.” Şekilde şerh düşülen suretlerini)
  • Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve taşınmazın 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre Mevcut İmar Durumu. (Mevcut İmar Durumu ve Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.) İhaleye katılmak isteyen talipliler istenilen belgelerle birlikte, imzaladıkları mevcut imar durumu belgesini ve idari şartnameyi ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edecekler ve ihale saatinde ihale salonunda hazır bulunacaklardır.

 

  • İlanda belirtilmeyen maddeler için şartnamedeki hükümler geçerlidir.

 

İlan olunur.

 

 

Sertaç BALYEMEZ

Belediye Başkanı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com