Ana Sayfa Gündem 25 Ocak 2017 1285 Görüntüleme

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLAÇ BAYİLİĞİ SINAVI YAPILACAK

9999

Haber: Aydın BİLGİLİ

Babaeski Gıda tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Üzeyir Güngör Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması ile ilgili İalaç Bayiliği Sınavı hakkında gazetemize bir dizi açıklamalarda bulundu.

“Güngör İlaç Bayiliği sınavı hakkında gazetemize yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;

Bilindiği üzere ülkemizde bitki koruma ürünlerinin, toptan ve perakende olarak satışında kimlerin yetkili olduğu, bayi veya toptancıların sorumlulukları, depolanması ve satışlarının kontrolü ile ilgili usul ve esaslar, 5996 Sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanuna bağlı olarak çıkarılan 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Bakanlığımızca düzenlenmektedir. Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği 2017 yılında uygulanacak sınav, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi’nce Cumartesi 08 Nisan 2017 günü saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

Sınav ile ilgili olarak;

Ekte yer alan “Sınav Takvimi ve Sınav Uygulama Talimatı” dikkate alınarak sınav uygulaması ile ilgili gerekli duyurunun Müdürlüğünüzce yapılması, İlgili mevzuat gereği sınava sadece ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin katılabileceği, Sınav başvurularının 13.02.2017-24.02.2017 (en geç saat:17.00’ye kadar) tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezinin https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden yapılabileceği, Sınava girecek adaylar tarafından sınav ücreti olarak belirlenen 60₺’nin (Altmış Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödenebileceği, Sınavda başarılı olan adayların “Sınav Başarı Belgesini almak için en geç 2 ay içerisinde sınav müracaatında “Başvuru yaptığınız il” seçeneğinde seçtikleri il müdürlüğüne; Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti, Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren) T.C. Kimlik Belgesi fotokopisi , bilgi ve belgeler ile başvuru yapmalarının zorunlu olduğu, 5.Maddede belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesinin İl Müdürlüğünce yapılmasından sonra sınav başvuru tarihi itibariyle 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :42254591-320.04.06-E.38514 05.01.2017 Konu :Bitki Koruma Ürünleri Bayilik veya Toptancılık Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı 1 / 2 Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  Tel: (0312) 287 33 60 Faks:

Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen aday/ adayların listesinin il müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğümüze gönderileceği, İl Müdürlüğü tarafından bildirilen liste dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce “Sınav Başarı Belgesinin ilgili il müdürlüğüne gönderilerek hazırlanacak sınavda başarılı olan adaylara teslim edileceği, 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları sınav başvuru tarihi itibariyle taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adaylara sınav başarı belgesi verilmeyeceği ve sınavlarının geçersiz sayılacağı, hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) ile Ankara Üniversitesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bitki Koruma Ürünleri Bayilik ve Toptancılık Sınavı ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

Sınava girmek isteyen adayların, protokol ile belirlenen aşağıda belirtilen takvim ve hükümlere uygun olarak hareket etmeleri zorunludur.

 

 SINAV DUYURUSU

 

 1. Sınavla ilgili “Sınav Takvimi ve Uygulama Talimatı” 04/01/2017 tarihinde tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
 2. Sınava girecek adaylar için sınav uygulama duyurusu ve sınav kılavuzu 04/01/2017 tarihinde asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

     SINAV BAŞVURUSU

 

 1. Bitki Koruma Ürünleri Bayi veya Toptancı İzin Belgesi almak için Yönetmelik hükümlerine göre sınava girecek olan ziraat mühendisi,eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenlerinin, 02.2017-24.02.2017 (en geç saat:17.00’ye kadar) tarihleri arasında ASYM’ye https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

 1. Sınava girecek aday, sınav ücreti olarak 60₺’yi (Altmış Türk Lirası KDV dahil), https://aday.ankara.edu.tr adresindeki sanal pos üzerinden kredi kartı ile ödeyecektir.

 

 1. Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ancak; adayın kendi kusuru dışında idari sebeple sınava girememesi durumunda, sınavın ait olduğu yıl içinde ASYM’ye dilekçe ile başvuruda bulunması halinde ASYM tarafından kendisine ücret iadesi yapılabilecektir.

 

SINAV GİRİŞ BELGESİ

 

 1. Adayların sınava girecekleri yerleri, sınavın yapılacağı bina ve salonları belirten Sınav Giriş Belgeleri, 31/03/2017 – 08/04/2017 tarihleri arasında https://aday.ankara.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

 

 1. Buna göre adaylar,  sınav giriş belgelerini 31.03.2017 tarihinden itibaren sınav gününe kadar (sınav günü dahil) https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden almaları gerekmektedir.

 

 

 

 1. Sınav Giriş Belgelerinde herhangi bir onaylatma işlemi yapılmayacaktır.

 

 1. Adaylar internet üzerinden aldıkları sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (T.C. kimlik no yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport dışındaki kimlikler geçerli değildir.) ile sınava alınacaklardır. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

 

SINAV UYGULAMASI, SÜRESİ ve İÇERİĞİ

 

 1. Sınavda 80 adet soru sorulacak olup, sınav süresi 100 dakika olacaktır. Sınavda, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.

 

 1. Sınav sorularının konulara göre dağılımı aşağıda belirtilmektedir.
 2. a) Mevzuat (16 soru)
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılası Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik
 • Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi, Uygulanması ve Kayıt İşlemleri Hakkında Yönetmelik
 • Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
 1. b) Bitki Hastalıkları (16 soru)

–      Bakteriyoloji

–      Mikoloji

–      Viroloji

–      Herboloji

 1. c) Bitki Zararlıları (16 soru)

–      Entomolji

–      Nematoloji

 1. d) Mücadele Metotları (16 soru)
 2. e) Diğer Konular (16 soru)
 • Bitki koruma ürünlerinin çevreye ve insan sağlığına etkileri ve korunma yolları
 • Bitki koruma ürünlerinin uygulamaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karışabilirlikleri
 • Tarım ürünlerinde bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi
 • Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi
 • Toksikoloji ve ekotoksikoloji
 • Entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım
 • Zirai mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları

 

 1. Sınav konuları ile ilgili kaynaklar aşağıda belirtilmektedir.
 2. Ön lisans ve Lisans düzeyinde temel fitapatoloji, entomoloji, herboloji ders kitapları
 3. Teknik Talimatlar
 4. Teoriden Pratiğe Biyolojik Mücadele
 5. Teoriden Pratiğe Biyoteknik Mücadele
 6. Teoriden Pratiğe Kültürel Mücadele
 7. Entegre Mücadele Teknik Talimatları
 8. https://bku.tarim.gov.tr

 

 1. Sınava başvuranlar arasında sınav öncesinde ve sınav anında ASYM tarafından tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özür durumuna sahip olan aday/adaylar var ise, adayın kayıt esnasında ilgili kutucuğu işaretlemesi ve sağlık kurulu raporunun, özürlü kimlik kartının veya adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinin ASYM’ye aday tarafından iletilmesi gerekmektedir. Beyan edilen özür durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

 

 1. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

 1. Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı, 08 Nisan 2017 tarihinde, cumartesi günü, saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

 

 1. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (TC Kimlik no yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bunun dışında sınavın uygulanması ile ilgili diğer kurallar ASYM tarafından belirlenecek olup, tüm adaylar ASYM’nin belirlediği kurallara uymak zorundadır. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

 

 1. Cevaplı soru kitapçıkları 10/04/2017 tarihinde asym.ankara.edu.tr ve www.tarim.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

 

DEĞERLENDİRME VE İTİRAZLAR

 

 1. Adaylar, sınav sonuçlarını 28.04.2017 tarihinde https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

 

 1. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

 

 1. Adaylar; sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının asym.ankara.edu.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde son gün saat 17:00’ye kadar yazılı olarak doğrudan ASYM’ye yapabileceklerdir. İtirazlar ASYM’ye iletildikten sonra en geç 5 (beş) iş günü içerisinde değerlendirme sonuçları GKGM’ye teslim edilecektir. Sınav sorularına itiraz dilekçelerinde ASYM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. İtiraz ücreti yatırılmamış veya usulüne uygun yapılmayan başvurular itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir.GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde son gün saat 17:00’ye kadar ASYM’ye yapılacaktır. ASYM itirazları kendisine ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içerisinde inceleyip sonuçlandırarak GKGM’ye bildirecektir. Sınav sonuçlarına itiraz dilekçelerinde ASYM’ye gelen evrak kayıt tarihi geçerli olacaktır. GKGM’ne yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

 

 

 

 1. Sınav sorularına ve sonuçlarına yapılacak olan itirazlar ASYM’ye yapılacaktır.İtirazlar değerlendirildikten sonra tüm sonuçlar ASYM tarafından GKGM’ne teslim edilecek ve tüm itiraz sonuçları adaylara GKGM tarafından bildirilecektir.

 

 1. Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını ASYM’ye bağlı Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası hesabına 20₺ (Yirmi Türk Lirası KDV Dahil) itiraz ücreti yatırarak alınan banka dekontu ve itiraz konusunun ve iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile ASYM’ye yapacaklardır.

 

 1. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve itiraz komisyonunca değerlendirilmeyecektir.

 

 1. Sınav takvimi ve uygulaması hakkında yukarıda belirtilen talimattaki hükümlere uymayan adayların, Sınav başvurularının kabul edilmesi, sınava alınması veya sınav sonuçlarının değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.

 

SINAV SONUÇ BELGELERİNİN VERİLMESİ

 

 1. Sınavda başarılı olan adaylar için GKGM tarafından hazırlanacak “Sınav Başarı Belgesi” adaylara İl Müdürlüğü tarafından verilecektir.

 

 1. Sınavda başarılı olan adaylar, sınav başarı belgelerini ASYM’ye (https://aday.ankara.edu.tr internet adresinden) yaptıkları sınav müracaatında “Başvuru yaptığınız il” seçeneğinde seçtikleri il müdürlüğünden alabileceklerdir.

 

 1. Sınavda başarılı olan adaylar “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için en geç 2 ay içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapmaları zorunludur.

 

 1. “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için il müdürlüğüne yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunludur.
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı sureti,
 • Transkript (Sadece Teknikerler için bitki sağlığı ile ilgili dersi aldığını gösteren)
 • C. Kimlik Belgesi fotokopisi

 

 1. Sınavda başarılı olan adaylar tarafından “Sınav Başarı Belgesi”ni almak için il müdürlüğüne yapılan başvurularda 29.Maddede belirtilen bilgi ve belgelerin incelenmesinin yapılmasından sonra sınav başvuru tarihi itibariyle 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen aday/ adayların listesi il müdürlüğü tarafından GKGM’ye bildirilecektir.

 

 1. İl Müdürlüğü tarafından bildirilen liste dikkate alınarak GKGM’ce hazırlanacak “Sınav Başarı Belgesi” ilgili il müdürlüğüne gönderilerek sınavda başarılı olan adaylara teslim edilecektir.

 

 

 1. 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”te belirtilen şartları sınav başvuru tarihi itibariyle taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adaylara sınav başarı belgesi verilmeyecek ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.