Ana Sayfa Resmi İlanlar 28 Mayıs 2020 15 Görüntüleme

RESMİ İLAN

1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI KIŞLALARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/200971
1-İdarenin
a) Adı :1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi :DİNDOĞRU MAH. GÜNEY KIŞLA KÜME EVLERİ 1 39200 ÖZDEN KIŞLASI BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2885121120 – 2885121010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası :
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI KIŞLALARI İÇİN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :TOPLAM 989.273 KİLOWATT SAAT ELEKTRİK ENERJİSİ EK-1 İhtiyaç Çizelgesinde belirtilmiştir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Kırklareli / BABAESKİ Garnizonunda bulunan 1’inci Zh.Tug.K.lığı Kışlaları. Ayrıntılı bilgi İhale Dokümanında bulunan EK-1 İhtiyaç Listesinde belirtilmiştir.
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip belirtilen tarih te işe başlanacaktır. (İşe Başlama tarihi: 01 Temmuz
2020 Saat :00:00- İş Bitiş: 31 Aralık 2020 saat:24:00)
Sözleşmenin herhangi bir nedenle 01 Temmuz 2020
tarihinden sonra başlaması durumunda işe sözleşme im-
zalanmasına müteakip başlanacak olup işin bitiş tarihi
31.12.2020 saat 24:00 olacaktır. Kırklareli / BABAESKİ Garnizonunda bulunan 1’inci Zh.Tug.K.lığı Kışlaları. Ay
rıntılı bilgi İhale Dokümanında bulunan EK-1 İhtiyaç
Listesinde belirtilmiştir. Sözleşme imzalanmasını mütea
kip yüklenici tarafından Enerji Piyasaları İşletme Anonim
Şirketi (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin
işlemler tamamlanarak 01 Temmuz 2020 saat 00:00
itibariyle abonelikler ait okunan ilk endeksler tutanak
altına alınarak işe başlanacak ve 31 Aralık 2020 24:00 itibariyle iş bitirilecektir. 01 Temmuz 2020 saat 00:00 ile
31 Aralık 2020 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak
elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde
yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır.
d) İşe başlama tarihi :
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 23.06.2020 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e- :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYOtekliflerin açılacağı adres) BAŞKANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği” hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI :44 (B.İ.B.) 28.05.2020

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.