Ana Sayfa Resmi İlanlar 9 Ocak 2020 156 Görüntüleme

RESMİ İLAN

AKARYAKIT ALIMI KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) 12520 LİTRE MOTORİN (DİĞER) 15510 LİTRE
KIRKLARELİ BABAESKİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Alımı Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) 12520 Litre Motorin (Diğer) 15510 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/2069
1-İdarenin
a) Adresi :ATATÜRK 69. Sk. No: 2 39200 BABAESKİ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası :2885121495 – 2885124977
c) Elektronik Posta Adresi :emin.segmen@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :12.520 LT. KURŞUNSUZ BENZİN 95 OKTAN VE 15.510 LT MOTORİN
DİĞER (EURO DİESEL) AKARYAKIT MAL ALIMI Ayrıntılı bilgi idari
şartnamenin ekinde yer almaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Yüklenici Babaeski Belediye sınırları içerisinde bulunan akaryakıt
istasyonundan idarenin ihtiyacı olan akaryakıt ürünleri istenilen miktar
kadar otoların depolarına teslim yapılacaktır. Ayrıca araçlar ilçe dışına
göreve gitmesi durumunda diğer istasyonlardan da akaryakıt alımına
izin verilmesi ve hizmet binalarında bulunan jenaratörlere istenilen
miktarlarda yakıt getirilmesi.
c) Teslim tarihleri :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen 01.01.2020 tarihi
itibariyle peyder pey 31.12.2020 tarihine kadardır. Motorin Diğer (Euro
dizel) ve Kurşunsuz Benzin 95 Oktan akaryakıt ihtiyacının İdarenin
talepleri doğrultusunda peyderpey karşılanması. İdareye bağlı taşıtla-
rın görev günleri, göreve gidiş sayıları, gidiş geliş mesafelerine göre
belirlenen günlük ve haftalık tüketim limitlerine göre tespit edilecek
akaryakıt ihtiyacının taşıt şoförü tarafından gece veya gündüz istenilen
gün ve saatte Yüklenicinin Otomatik Taşıt Tanıma sistemi ile çalışan
akaryakıt istasyonlarından yine Yüklenici tarafından araçlarımızın yakıt
depolarına taktırılacak olan OTOBİL araç tanıma sistemi ile bir seferde
en fazla araç yakıt deposu kapasitesi kadar yakıt ikmalinin yapılması, Taşıt tanıma cihazları ile ilgili gerekli bilgilere Teknik Şartnamede yer verilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :21.01.2020 – 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu “ ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
b) İstekli bir “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi “ ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş “ Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
c) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi,
d) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik yazısı ve Bayilik sözleşmesi.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü Destek Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI :3 (B.İ.B.) 09.01.2020

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.