Ana Sayfa Gündem 9 Kasım 2019 177 Görüntüleme

RESMİ İLAN

17000 LİTRE MOTORİN VE 7000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIM İŞİ
ALPULLU BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
17000 LİTRE MOTORİN VE 7000 LİTRE 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN MAL ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2019/564924
1-İdarenin
a) Adresi :SEKER MAHALLESI kenan evren cad. 12 39570
BABAESKİ/KIRKLARELİ
b) Telefon ve faks numarası :2885231143 – 2885232816
c) Elektronik Posta Adresi :alpullubelediyesi@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :17000 LİTRE MOTORİN VE 7000 LİTRE 95 OKTAN KUR- ŞUNSUZ BENZİN ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :İhale kapsamında alımı yapılacak olan 17000 Litre Motorin ihtiyaç durumuna göre yüklenici firma tarafından her
seferinde 1000 er litre olacak şekilde Alpullu Belediyesi
Garajında bulunan Akaryakıt Deposuna nakliyesi yapılacak tır, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin alımı Belediyemiz hizmet araçları tarafından yüklenicinin istasyonundan pompa çıkışlı alınacaktır.
c) Teslim tarihi :17000 LİTRE ALIMI YAPILACAK OLAN MOTORİN
ALPULLU BELEDİYESİ GARAJINDA BULUNAN AKARYA- KIT DEPOSUNA İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE HER SEFE- RİNDE 1000 ER LİTRE OLACAK ŞEKİLDE YÜKLENİ Cİ FİRMA TARAFINDAN NAKLİYESİ YAPILACAKTIR. 7000 LİTRE ALIMI YAPILACAK OLAN 95 OKTAN KURŞUNSUZ BENZİN YÜKLENİCİ FİRMANIN AKARYAKIT İSTASYO- NUNDAN POMPA ÇIKIŞLI ALIMI YAPILACAKTIR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ALPULLU BELEDİYESİ – ŞEKER MAHALLESİ KENAN EVREN CADDESİ NO:14 ALPULLU – BABAESKİ /
KIRKLARELİ
b) Tarihi ve saati :15.11.2019 – 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ALPULLU BELEDİYESİ – ŞEKER MAHALLESİ KENAN EVREN CADDESİ NO:14 ALPULLU – BABAESKİ / KIRKLARELİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
SAYI :151 (B.İ.B.) 09.11.2019

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Söz Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.